top of page
  • Writer's pictureJake Olaso

Mac and Sarah // Garden Wedding in Quezon City


Sa wakas dumating na rin ang tamang panahon para kay Mac at Sarah.

Ang pag-ibig nila ay isang pagsubok ng tiyaga, pagpupursige at pagmamahal.

At ngayon, ito na ang kanilang araw na pinaka-hihintay. Isang tagumpay at mabuting halimbawa sa iba.

Si Mac at Sarah hanggang sa dulo.


32 views0 comments
bottom of page